FAST TRANSLATOR
Suomi

Konekäännös ja kääntäjän tekemä jälkieditointi (MT+PE)

Konekäännökset

Konekäännös (Machine Translation, MT) tarkoittaa täysin automaattista tekstin kääntämistä toiselle kielelle. MT on edistynyt viime vuosina parempien ohjelmistojen ja tehokkaampien tietokoneiden ansiosta. Markkinoiden tunnetuimpia MT-työkaluja ovat IBM Watson, MemoQ ja DeepL.

Tietokoneet osaavat nykyään oppia, miten eri sanat liittyvät toisiinsa ja miten niiden merkitykset vaihtelevat kielestä toiseen. Tämä on tilastollisten mallien sekä keinoälyn ansiota, joita käytetään esimerkiksi neuroverkkoihin perustuvassa konekääntämisessä (NMT). Nämä eri aloille ohjelmoidut koneet voivat tuottaa suuria määriä käyttökelpoista tekstiä nopeasti.

Konekäännetyt tekstit ovat täysin lukukelpoisia, mutta ne voivat silti tuntua lukijasta hieman puisevilta. Vitsit, sarkasmi ja valitettavasti joskus myös merkitys saattavat hämärtyä. Tällainen teksti antaa helposti vaikutelman tuotteen tai palvelun heikosta laadusta.

Lukijaan vaikuttamaan pyrkivien tekstien tulisi tietysti olla hyvin luettavissa ja sopia oikeaan kulttuuriseen kontekstiin. Tekstin kuitenkin halutaan herättävän myönteisiä tunteita ja saavuttavan haluttuja tuloksia. Tästä syystä kannattaa käyttää kohdekieltä äidinkielenään puhuvaa kääntäjää viimeistelemään konekäännös (jälkieditointi eli PE).

Monet perinteiset käännöstoimistot suhtautuvat konekäännöksiin nuivasti. Me ajattelemme toisin. Konekääntäminen paranee päivä päivältä. MT:n oivaltava käyttö parantaa käännösprosessin tehokkuutta ja luo säästöjä. MT:n väärä käyttö voi kuitenkin myös tuottaa käyttökelvotonta käännöstekstiä. Tästä syystä ihmisen suorittama jälkieditointi on erottamaton osa käännösprosessia.

Käyttämämme MT + PE -prosessi selitetään tarkemmin seuraavassa.