FAST TRANSLATOR
Suomi

Albanian kielen käännökset

Albanian kieli on indoeurooppalainen kieli, joka on enemmistökieli Albaniassa ja Kosovossa ja vähemmistökieli osassa Serbiaa, Makedoniaa, Montenegroa, Kreikkaa, Turkkia ja Italiaa.

Albanian kieli on vähemmistökieli myös monissa muissa maissa, erityisesti Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Albaniaa puhuvien ihmisten määrästä on vaihtelevia lukuja. Arvioitu luku on 5,5 miljoonaa.

Albanian kielen sisällä on kaksi päämurretta: tosk etelässä ja gheg pohjoisessa. Näiden kahden murteen väliset erot ovat melko suuret. Kummankin murteen puhujilla ei kuitenkaan ole suuria ongelmia ymmärtää toisiaan.

Gheg on saanut vaikutteita romaanisista kielistä, kun taas toskin kielessä on selviä jälkiä muinaiskreikan kielestä.

Nopea tarjous

Albanian kielen historia

Albanian kieli on erillinen indoeurooppalaisten kielten perhe, eikä se ole läheistä sukua yhdellekään elossa olevalle kielelle.

Kielen alkuperästä kiistellään, ja sen suhde muihin indoeurooppalaisiin kieliin on kaikkea muuta kuin selvä.

Kielitieteilijät luokittelevat albanian kielen useiden muinaisten kielten kehitykseksi. Useimmin tässä yhteydessä mainitut kielet ovat illyyri, traakia ja daakia.

Vaikka albanian kieli on jo pitkään saanut vaikutteita muista kielistä (romania, kreikka, turkki ja slaavilaiset kielet), sillä on kuitenkin ainutlaatuinen sanasto, morfologia ja fonetiikka.

Käännökset albaniaksi ja albaniasta

Tarjoamme yksityishenkilöille ja yrityksille räätälöityjä käännöksiä albaniaksi.

Paikallistettujen kääntäjien avulla voimme taata parhaan mahdollisen laadun ja nopean toimituksen käsittelemillesi teksteille.

Albanian pääkielet eroavat toisistaan. Jos valitset meidät, voit olla varma, että tekstejäsi käsittelee aina henkilö, jolla on oikeaa asiantuntemusta suhteessa käännöksen kohdekieleen ja kohderyhmään.

Käännöstoimisto Fasttranslator on huolellinen sen suhteen, kuka kääntää mitäkin, ja sovitamme projektin aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

On tärkeää kääntää tekstit mahdollisimman autenttisesti albanian kielelle, jotta tekstin sanoma vetoaa kohdeyleisöön. Kielellinen herkkyys, oikea kielioppi ja terminologia ovat yhtä tärkeitä.

Käännöstoimistomme voi taata kaiken tämän, koska sillä on käytössään erikoistuneita ja asiantuntevia kääntäjiä.

Nopea tarjous