FAST TRANSLATOR
Suomi

Korkealaatuiset käännökset kreikaksi

Kreikan kieli on tuhansia vuosia vanha. Vanhan Mykeneläisen kirjoituksen perusteella ollaan päätelty, että kreikkaa alkumuodossaan on puhuttu jo 15 eKr alkaen. Puheen ja kirjoittamisen kehitys eivät ole kulkeneet käsi kädessä. Kirjainten ja kirjainyhdistelmien ääntäminen ovat aikojen saatossa muuttuneet, mutta kirjoitusasu on säilynyt ennallaan. Kreikan kielessä on esimerkiksi viisi tapaa ilmaista ie-äänne.

Nykykreikka on nimitys Kreikassa nykyään puhutulle ja kirjoitetulle kielelle. Se on hyvin erilainen kuin klassinen kreikka, mikä johtuu muiden kielten vaikutuksesta keskiajalla.

Näiden kahden kielimuunnoksen välillä on myös suuria kieliopillisia eroja. Nykykreikkaa pidetään yhtenä maailman sanamäärältään suurimmista kielistä.

Nykykreikkaa, nykyään puhuttua kreikkaa, käytetään pääasiassa Kreikassa ja Kyproksella.

Pitkään kreikkaa puhuneita väestöjä on kuitenkin myös Georgiassa, Ukrainassa, Venäjällä, Egyptissä, Turkissa, Albaniassa ja Etelä-Italiassa.

Tarjoamme lokalisoituja käännöksiä englannista kreikaksi.

Asiantuntemusta on saatavilla useilla eri aihealueilla. Voimme tarjota käännöksiä esimerkiksi seuraavilla aloilla: lääketiede, kuljetus ja logistiikka, ohjelmisto- ja laitteistoteollisuus, vain muutamia mainitakseni.

Tässä kieliyhdistelmässä kääntäjämme ovat aina äidinkielenään kreikkaa puhuvia kääntäjiä, joilla on erittäin hyvä englannin kielen taito. Englannin lisäksi tarjoamme kreikan kielisiä käännöksiä myös muilla kielillä, esimerkiksi ruotsista kreikaksi.

Nopea tarjous