FAST TRANSLATOR
Suomi

Kroatian kielen käännökset

Yhä useammat yritykset luovat yhteistyösuhteita Kaakkois-Euroopan maissa sijaitseviin vienti-, tuonti- tai tuotantoalan yrityksiin. Silloin on tärkeää, että kommunikaatio liikekumppaneiden kanssa sujuu vaivatta. Autamme yritystäsi päivittäisen kirjeenvaihdon hoitamisessa ja käännämme liikekirjeet, määrälaskelmat, käyttöohjeet ja sopimukset ammattitaitoisesti. Etsimme juuri tarpeisiisi soveltuvan kroatiankielen kääntäjän. Haluamme tarjota vain parasta laatua ja siksi teemme työtä vain pätevimpien kääntäjien ja tulkkien kanssa. Mitä kokeneempi kääntäjä, sitä toimivampi käännös. Kääntäjämme pyrkivät välittämään lähdetekstin sisällön kulloinkin sopivalla tyylillä ja ottamaan huomioon käännettävän tekstin erityisominaisuudet sekä asiakkaan mahdolliset erityistoiveet. Jos siis tarvitset laatukäännöstä, ota meihin yhteyttä.

Nopea tarjous

Kroatian kieli

Kroatian kieli on serbokroaatin kielen standardoitu muoto. Se on Kroatian virallinen kieli, minkä lisäksi sitä puhuvat Bosnia-Hertsegovinassa asuvat kroaatit.

Kroatian kirjakieli juontaa juurensa eteläslaavilaiseen murteeseen štokaviska. Tätä murretta puhuu suuri osa Kroatian väestöstä, ja se on ollut myös Bosnian ja Serbian kirjakielten perustana.

Muita yleisiä murteita ovat kajakavian ja čakavian murteet. Molemmat ovat selvästi jättäneet jälkensä nykyaikaiseen kroatian kielenkäyttöön.

Olemme hyvin tietoisia niiden välisistä murre-eroista. Kroatian käännöksessä ratkaisevia voivat olla muutkin kuin murteet.

Paikalliset poikkeamat, kuten erilaiset terminologiset ilmaisut eri toimialoilla, voivat myös olla merkityksellisiä. Tätä tietämystä kutsutaan lokalisoinniksi, ja se on yksi vahvuuksistamme markkinoilla.

Kroatian kielessä käytettiin aluksi glagoliittisia aakkosia ja myöhemmin niin sanottuja bosnialaisia kyrillisiä aakkosia. Lopulta he siirtyivät kokonaan latinalaisiin kirjaimiin.

Vuonna 1830 toteutettu kieliuudistus loi perustan nykyisille kroatian aakkosille, jotka koostuvat tšekin kielen mallin mukaisista latinalaisista kirjaimista. Aakkosiin lisättiin myös kirjaimet Dž, Nj ja Lj, jotka tunnetaan nimellä digrafit. Digrafit on nähtävä erillisinä kirjaimina, ja ne on aina kirjoitettava yhteen. Kirjain Đ lisättiin aakkosiin hieman myöhemmin.

Kroatian kielessä käytetään foneettista kirjoitusasua. Kaikki sanat kirjoitetaan täsmälleen samoin kuin ne lausutaan. Tämä oli kieliuudistus, joka standardoitiin Serbiassa ja Kroatiassa 1800-luvulla.

Serbialaiset tekstit kirjoitetaan kroatialaisilla aakkosilla, jos haluat käyttää kyrillis-serbialaisen aakkoston sijasta latinalaisia aakkosia.

Nopea tarjous