FAST TRANSLATOR
Nederland

ISO 17100 vertaling

Bij ons 'excellent'-kwaliteitsniveau bestaat het vertaalproces uit twee onderdelen: de vertaling wordt eerst gemaakt door een deskundige vertaler en daarna vindt een volledige revisie plaats door een tweede vertaler die eveneens moedertaalspreker is van de doeltaal. Het resultaat is een foutvrije vertaling die leest als een origineel.

Prijs berekenen

Hoogste kwaliteitsniveau

Een vertaling en revisie conform de ISO 17100-norm geeft u de zekerheid dat de kwaliteit van de vertaalwerkzaamheden gewaarborgd is. Deze norm beschrijft aan welke eisen het vertaalproces moet voldoen. Een van de eisen is dat onze vertalers en revisoren een erkende (ver)taalopleiding hebben genoten en een minimaal aantal jaren vertaalervaring hebben. Een andere eis is dat de vertaling door een native vertaler én revisor wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de gewenste taal de moedertaal is van de revisor en de vertaler.

Het proces

De brontekst wordt eerst door een deskundige native vertaler vertaald. De vertaler ontvangt de brontekst en duidelijke instructies, en vertaalt de tekst naar de doeltaal. Vervolgens wordt de vertaling gereviseerd door een native revisor. De revisor controleert hoe de vertaling zich verhoudt tot de brontekst. Mochten er nuanceverschillen zijn, dan lost de revisor dit op. Ook controleert de revisor of de vertaling geschikt is voor het overeengekomen doel.

Eindcontrole

Als laatste stap controleren onze projectmanagers of aan alle eisen in de norm is voldaan. Zo bent u verzekerd van een vertaling van het hoogste niveau.

ISO17100 in detail

Een professionele vertaler met zes jaar ervaring en kennis van het vakgebied maakt de vertaling en kijkt deze goed na.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Translator_200width.png

Vervolgens gaat de vertaling samen met de brontekst naar een tweede ISO-gecertificeerde vertaler die de tekst reviseert.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Revisor_200width.png

Als laatste doet de projectmanager een eindcontrole.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\FT Translation_Check_200width.png

Prijs berekenen