FAST TRANSLATOR
Nederland

Een greep uit onze kennisbank: wetenschappelijke vertalingen

Als u een PCT-procedure heeft opgestart via de World Intellectual Property Organization, is het alleen mogelijk via de regionale fase (de Europese procedure) een octrooi voor Nederland aan te vragen.

Aan het einde van de PCT-procedure (dat wil zeggen voor het einde van de dertigste maand, rekenend vanaf de prioriteitsdatum) gaat u namelijk de regionale dan wel nationale fase in om te beslissen in welke landen u uw octrooirecht wilt gaan vestigen.

Prijs berekenen

Eisen

U kunt een Europees octrooi rechtsgeldig maken voor Nederland en de Nederlandse Antillen door aan de gestelde vertaaleisen te voldoen. Deze eisen kunt u terugvinden in de Rijksoctrooiwet 1995 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

De eisen voor het valideren van een Europees octrooi in Nederland zijn:

Binnen drie maanden na verlening van het Europees octrooi moet u een Nederlandse vertaling van de conclusies indienen bij Octrooicentrum Nederland.

Als de taal van indiening bij het Europees Octrooibureau anders is dan de Engelse taal, moet u een vertaling van de beschrijving indienen in het Engels of Nederlands.

U dient binnen drie maanden een bedrag van 25 euro te betalen voor het indienen van de vertaling.

Als u niet binnen drie maanden een vertaling indient en het bedrag van 25 euro voldoet, is uw Europese octrooi niet in Nederland en de Nederlandse Antillen van kracht. De termijn van drie maanden is niet te verlengen.

Het Londen-protocol

Het Londen Protocol (London-Agreement) vereenvoudigt de voorschriften voor vertalingen van Europese octrooien. Dit protocol verlaagt de kosten voor Europese octrooien. Het protocol is op 1 mei 2008 in werking getreden.

Welke voordelen heeft het Londen-protocol?

Als uw door het Europees Octrooibureau verleende octrooi in het Engels is geschreven, hoeft u alleen een Nederlandse vertaling van de conclusies bij Octrooicentrum Nederland in te dienen.

Is uw Europese octrooi verleend in het Duits of Frans? Dan moet u, naast in het Nederlands vertaalde conclusies, de overige stukken in het Engels of in het Nederlands indienen.

Prijs berekenen

Referentielijst

Hieronder vindt u een overzicht van enkele organisaties waarvoor wij op regelmatige basis vertalingen verzorgen.