FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse for HR og personalledelse

Stadig flere bedrifter ansetter utenlandsk arbeidskraft. For en HR avdeling utgjør dette store utfordringer siden store tekstmengder må oversettes. Det kan gjelde en arbeidsutlysning, ansettelsesavtaler, medarbeiderhåndboken eller sykemeldinger. Fasttranslator - ditt lokale oversettelsesbyrå har lang erfaring med oversettelser av HR relaterte tekster til de fleste språk.

HR-oversettere

Fasttranslator skreddersyr ethvert oppdrag i henhold til ditt behov. Vi bruker alltid morsmålsoversettere, og alle oversetterne vi bruker har fagkunnskap innen personell og ledelse. De fleste har også en relevant utdannelse. For deg betyr det at oversetteren er oppdatert på de stadig skiftende forskriftene og terminologien innen HR. Vi kan levere oversettelsen med kommentarer og merknader slik at du blir klar over nyansene vi gir teksten på grunn av eventuelle ulikheter i lovverket.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\social_300.png

Oversettelser av arbeidsavtaler, ansettelsesattester

Har du et internasjonalt handlende foretak eller er dere på vei til å bli det? For å kunne innta internasjonale markeder med suksess trengs kvalifiserte medarbeidere som i tillegg til faglige kvalifikasjoner har de nødvendige språkkunnskaper. Svært ofte må derfor arbeidsavtaler oversettes til den nye medarbeiderens morsmål, og da er det viktig at arbeidsavtaleoversettelsen ikke er dårligere enn originalen.

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet ber i tillegg mange arbeidstakere om en ansettelsesattest skrevet på engelsk, eller oversatt slik at det tas hensyn til språk- og kulturspesifikke normer. Her må det legges spesiell vekt på ordvalget.

Vi oversetter daglig arbeidsavtaler og ansettelsesattester til mange språk, blant annet engelsk, spansk, fransk samt nederlandsk. Oversetterne våre er godt kjent med skikk og bruk innen personalforvaltningen i det aktuelle landet. I tillegg har de årelang yrkeserfaring som oversettere og gjerne erfaring fra personalforvaltning.

Få tilbud nå!

Referanser

Nedenfor ser du et lite utvalg av våre faste kunder.