FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse av innholdsfortegnelser

Språk kan variere mye, selv om språket i seg selv kan anses som «samme språk», for eksempel engelsk. Amerikansk, britisk og australsk engelsk skiller seg fra hverandre på mange måter.

Her er det viktig å vite hvilke ord, uttrykk og måleenheter som skiller de engelske språkvariantene fra hverandre. Vi har nøyaktig den språkkunnskapen som kreves for en korrekt oversettelse av deres innholdsfortegnelser.

Autentiske og behovstilpassede oversettelser

Fasttranslator Norge legger stor vekt på at oversettelsene skal være så autentiske som mulig.

Det betyr at innholdsfortegnelsen ikke bare skal være språklig korrekt, men også må ha lokaltilpassede mål- og mengdeenheter ved eksport og import.

Vi samarbeider med frilansoversettere både innen- og utenlands. Vi har kompetanse i alle verdensdeler og i alle tidssoner. Det gjør at vi kan levere raske kvalitetsoversettelser til konkurransedyktige priser.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png