FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse av etiketter

Det er viktig at forbrukerne alltid får korrekt informasjon når de kjøper matprodukter.

Fasttranslator Norge samarbeider med kompetente oversettere i matindustrien med inngående innsikt i bransjens terminologi.

Ofte følger det med en liten informasjonstekst som må lyde forlokkende samtidig som den er informativ. Dette kan ofte være vanskelig hvis man ikke behersker språket, og da passer det godt med våre oversettere.

Merking og presentasjon av matprodukter

I offisielle forskrifter om merking og presentasjon av matprodukter beskrives de kravene som stilles til hvordan foreskrevne opplysninger skal angis på pakken.

Ingrediensfortegnelse, nettokvantitet og datostempling skal alltid være angitt på emballasjen. I forskriftene beskrives også de kravene som stilles til at opplysningene skal være på norsk eller et annet språk.

Trenger dere hjelp med oversettelse av etiketter?

Vi hjelper dere gjerne!

Kontakt oss for mer informasjon.

Vil du ha et direkte tilbud, kan du få dette via vårt skjema for pristilbud.

Få tilbud nå