FAST TRANSLATOR
Norge

Pallerobot fallstudie: Intelligent terminologiarbeid ved oversettelse av robotens programvare

Tekniske oversettelser er en del av vår daglige virksomhet. Våre erfarne prosjektledere tar seg av våre kunder innen palleindustrien. Selskapet produserer roboter som benyttes til lasting og lossing av paller, og disse robotene kontrolleres av en spesiell programvare. Vår kunde hadde behov for en oversettelse av termer for programvarens kontroller, og vi fikk en liste med svært spesifikke termer for palleindustrien, men uten noen kontekst. De skulle oversettes fra nederlandsk til engelsk, russisk, polsk og fransk.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\technical_Widht 300.png

Andre oversetterbyråer mislykkes med å håndtere det tekniske språket

Hver eneste tekniske sektor baserer seg på et spesielt språk – dets særegne fagspråk. I likhet med medisin eller markedsføring har palleindustrien også sine egne navn og begreper som en lekmann kanskje ikke forstår. Dette var også problemet for kunden vi hadde, som etter flere forsøk med andre oversettelsesbyråer til slutt kom til oss. Det var fordi andre byråer ikke behersket pallebransjens tekniske språk til fulle.

Hvordan vi setter en ny standard innen palleindustrien med terminologiarbeid

En måte å oversette vilkårene på, var å sette oversettelsen inn i et Excel-ark. Et annet alternativ var å opprette det som kalles TM, oversettelsesminne – som kunden valgte. Å opprette en termdatabase av denne typen har mange fordeler. Ikke bare sparer det tid ved oversettelsen, men det sikrer også konsekvente oversettelser – ikke minst ved oversettelse til flere språk.

I Tyskland leverer vi oversettelser for European Pallet Association e.V. (EPAL), paraplyorganisasjonen for produsenter og reparasjonsbedrifter for EUR-pallen. Med tilgang til termdatabaser i den tyske palleindustrien har vi kunnet gjøre det lettere for kundene våre å selge sine maskiner på det tyske markedet.

Derfor har vi også satt standarden for palleindustrien, som hittil knapt har hatt noen fullt utviklede termdatabaser for relativt små språk i internasjonal sammenheng, f.eks. nederlandsk.