FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser av medisinske journaler

Journalspråket er et område som det ikke har vært forsket altfor mye på. Grunnen til dette er at journaler er taushetsbelagt.

Alle språk som utvikles i avgrensede miljøer, vil derfor avvike betydelig når det gjelder ord og grammatikk.

Fasttranslator Norge har den nødvendige kompetansen for denne typen oversettelser.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\medical_350.png

Kompetente oversettelser

Ettersom språket på dette området er både komplekst og terminologisk spesialisert, anbefaler vi at dere benytter våre tjenester.

Vi samarbeider med spesialiserte oversettere innen mange forskjellige medisinske fagområder, og vi kan derfor garantere riktig språkbruk og bransjeterminologi, og noen som alltid oversetter til sitt eget morsmål.

Behandling utenlands

Hvis man har gjennomgått eller skal gjennomgå en operasjon eller en form for behandling i et annet land, er denne typen tjeneste av stor verdi. Uansett hvilket område operasjonen eller behandlingen gjelder, er det viktig at journaler blir oversatt så autentisk som mulig.

Det er her vår ekspertise kommer inn i bildet. Vi har tilgang til et omfattende nettverk av frilansoversettere over hele verden, med kunnskaper om alt fra onkologi til plastisk kirurgi.

Få tilbud nå

Referanser

Nedenfor ser du et lite utvalg av våre faste kunder.