FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse av arbeidsavtaler og ansettelsesattester

Opererer ditt foretak i utlandet eller har du ambisjoner om å gjøre det? Da trenger du kvalifiserte medarbeidere. Svært ofte må derfor arbeidsavtaler oversettes til den nye medarbeiderens morsmål. Etter at arbeidsforholdet er slutt ber mange om en attest skrevet på engelsk. Fasttranslator kan støtte deg med dette arbeidet.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\PM_ChecksTranslation_400x350.png

HR-ekspertise

Fasttranslator hjelper din bedrift med all dokumentasjon innen personalforvaltning. Vi oversetter daglig arbeidsavtaler og ansettelsesattester til mange språk. Våre morsmålsoversettere er godt kjent med skikk og bruk innen personalforvaltning i det aktuelle landet. I tillegg har de årelang yrkeserfaring som oversetter med relevant utdannelse innen HR.