FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse av sikkerhetsdatablader (SDS)

Fasttranslator har spesialisert seg på oversettelse av sikkerhetsdatablader for multinasjonale foretak. Et SDS er nødvendig for å iverksette tiltak som trygger arbeidssikkerheten og beskytter helse og miljø. Dette gjelder blant annet for omgang med kjemiske arbeidsstoffer. Derfor er det viktig at slike blir korrekt oversatt, og eventuelt korrigert, i samsvar med retningslinjene i det landet hvor det skal brukes.

Spesialister

I dataregisteret vårt har vi et stort utvalg spesialister som enkelt kan påta seg oversettelser av sikkerhetsdatablader for den kjemiske industrien. Disse er oppdatert på de nyeste forordninger og regler. For å sikre språket bruker Fasttranslator bare morsmålsoversettere.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Technical Blueprint_350.png

Språkmektig

Fasttranslator har muligheten til å oversette dine sikkerhetsdatablader til de aller fleste språk. Les mer om disse under menypunktet «Språk».

Fortrolighet

I samarbeid med Fasttranslator garanterer vi absolutt fortrolighet. Ved behov signerer vi gjerne en fortrolighetserklæring. Dette gjør vi fordi vi vet at det å kunne stole på en samarbeidspartner er alfa og omega.

Få tilbud nå!