FAST TRANSLATOR
Norge

Garantert kvalitet. Kompetente oversettere. Jevn prosjektflyt.

Representer dine kunder og klienter på en trygg måte på tvers av landegrenser – med pålitelig oversatte sertifikater, kontrakter og patenter. Vi hjelper deg på en rask og kompetent måte. Og du? Du kan fullt ut konsentrere deg om din juridiske ekspertise.

Juridiske oversettelser for ledelseskonsulenter, revisorer, notarer, advokatfirmaer og flyttebyrå

I finanssektoren håndterer du sensitive data fra dine kunder og klienter hver dag. Diskresjon og konfidensialitet er de høyeste prioriteringene her. Det forstår vi. Det er derfor vi behandler oversettelsene av dine finansdokumenter med den største omhyggelighet og arbeider kun med pålitelige økonomiske oversettere.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Expertise Images FT9\law_widht 300.png

Du kan stole på oss.

Fasttranslator er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 17100. Hvorfor er dette en fordel for deg? Du får alle dine økonomiske oversettelser i aller høyeste kvalitet. Garantert.

Når du velger Fasttranslator, så får du alt dette:

 • en jevn prosjektflyt,
 • kompetente økonomiske oversettere
 • fire-øyne-kvalitetsprinsipp,
 • sikker håndtering av dine sensitive data og
 • tydelig kommunikasjon.

Interessert? Ta kontakt i dag. Vårt prosjektteam i Norge hjelper deg gjerne.

Få tilbud nå!

Vi oversetter gjerne følgende juridiske dokumenter:

 • Patentsøknader
 • Sivilstandsdokumenter
 • Sertifiserte oversettelser av utdanningskvalifikasjoner
 • Rettsdommer og rettsavgjørelser
 • Taushetserklæring
 • Samarbeidsavtaler
 • Forretningsplaner
 • Arbeidskontrakter
 • Kompensasjonsspesifikasjoner og årsregnskap
 • Medisinske journaler
 • DSGVO-dokumentasjon

Ofte stilte spørsmål

Høyt kvalifiserte juridiske oversettere: Pålitelig. Konfidensiell. Korrekt.

Når du oversetter kontrakter, patenter og sertifikater, må alle detaljer være riktige. Feil må ikke bli oversett. Den juridiske terminologien må også være korrekt. Legg dine juridiske tekster i de erfarne hendene til våre nøye utvalgte og testede juridiske oversettere, som

✅ oversetter til morsmålet sitt,

✅ som er utdannet innen juridisk oversettelse,

✅ som har delvis juridisk embedseksamen eller

✅  som til og med er utdannede spesialistadvokater.

De er derfor godt kjent med juridisk fagspråk og det respektive rettssystemet. De har selvfølgelig også signert en taushetserklæring. Hos oss er du alltid på den sikre siden. Vi hjelper deg også gjerne med sertifiserte oversettelser av sertifikater og utdanningskvalifikasjoner til norsk og fra norsk til andre språk – med et apostillestempel om nødvendig. Hvis du ønsker, så kan vi også tildele deg en fast oversetter fra vår base med rundt 100 håndplukkede språkeksperter, som da vil ta seg av alle dine prosjekter.

Feilfrie patentoversettelser

Trenger dere som advokatfirma patentoversettelser for deres utenlandske kunder? Her er ekspertise og nøyaktighet viktig. Og det er akkurat det Fasttranslator tilbyr. Vi overholder ikke bare lovmessige krav på en trygg måte, vi ivaretar også den spesielle nummereringen av hver linje. Du kan også garantere dine kunder teknisk ekspertise. Vi bruker kun tekniske fagoversettere, som er godt kjent med det respektive faget og ofte til og med har ingeniørbakgrunn.

Juridiske oversettelser

Noen juridiske oversettelser, spesielt innen strafferett. Ved oversettelse av WhatsApp-meldinger eller chatter som er en del av en rettssak, stilles det spesielle krav til oversettere.

Vi kan tilby deg en taushetserklæring på forespørsel og, takket være vår ISO-sertifisering, ivareta sikkerheten til dine konfidensielle dokumenter. Vi garanterer deg…

 • overholdelse av dokumenterte retningslinjer for kvalitetssikring,
 • kontroll av alle oversettelser med moderne CAT- og QM-verktøy og
 • feilfrie oversettelser takket være fire-øyne-prinsippet.

Få tilbud nå!

Utfordringene med juridiske oversettelser

De som trenger en juridisk oversettelse for første gang føler seg ofte overveldet. Dette feltet innen oversettelse er svært mangfoldig og stiller mange krav. Vi ser nærmere på de tre viktigste utfordringene og misforståelsene nedenfor.

Ulike juridiske fagområder – egen juridisk terminologi

På det juridiske feltet er det ulike fagområder, for eksempel:

 • arbeidsrett,
 • arveloven,
 • europeisk lov,
 • selskapsrett,
 • erstatningsrett,
 • patentrett og
 • tilknyttede områder som finans og medisin.

Hvert område har sin egen juridiske terminologi. Det er derfor viktig at juridiske dokumenter oversettes profesjonelt og ved hjelp av egnet juridisk terminologi – av utdannede spesialistoversettere som kan sitt fag.

Absolutt nøyaktighet – ikke rom for tolkning

Ettersom juridisk oversettelse ikke gir rom for tolkning, må alle tekster oversettes nøyaktig og presist fra kilden til målspråket. Valg av riktig fagterminologi spiller også en avgjørende rolle.

På forespørsel fra våre kunder utarbeider vi en ordliste over foretrukne termer og sikrer dermed riktig ordvalg for hvert prosjekt.

Tilpasning til et annet rettssystem – hva betyr det?

Vanligvis utføres ingen tilpasning til det fremmedspråklige rettssystemet i en juridisk oversettelse. Hvis du for eksempel får de generelle vilkårene og betingelsene dine oversatt fra tysk til engelsk, er originalversjonen fortsatt juridisk bindende. I dette tilfellet er hovedformålet med oversettelsen å formidle informasjon på et annet språk. Oversettelsen er ikke rettssikker.

Dersom den juridiske oversettelsen skal tilpasses et annet rettssystem, må det engasjeres en spesialistadvokat for dette formålet.

Trenger du juridiske oversettelser av høy kvalitet? Fasttranslator har, med norsktalende filialer i Oslo og Stavanger, vært en foretrukket partner for kjente ledelseskonsulenter, revisorer, advokatfirmaer, notarer og flyttebyråer i mer enn 20 år.

Få tilbud nå!

Referanser

Nedenfor ser du et lite utvalg av våre faste kunder.