FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse av bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger

Det er viktig for oss at bruksanvisningen din blir godt forstått i det landet hvor den skal brukes.

Skreddersydde løsninger

Fasttranslator har spesialisert seg på oversettelse av bruksanvisninger, håndbøker og arbeidsanvisninger. Vi arbeider utelukkende med spesialister. Det betyr at oversetteren vi bruker kan dokumentere utdanning og spesialisering. Videre er han eller hun morsmålsoversetter. Slik er du alltid sikret en profesjonell utførelse av oversettelsen.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Machine Parts_350.png

Vi har erfaring med oversettelse innen de følgende områdene:

Luft- og romfart, mekanisering/robotstyring, kjøretøyer, materialkunnskap, kjemi, telekommunikasjonsteknikk, datamaskiner/maskinvare, programvareutvikling, maskinkonstruksjon, energi, medisinteknologi, elektronikk, kjernefysikk, internetteknologi, patentvesen, trykkerivirksomhet, transport og logistikk.

Få tilbud nå!