FAST TRANSLATOR
Norge

ISO 17100 oversettelse

Hovedformålet med ISO 17100-standarden å garantere kvaliteten på oversettelser. Det betyr at oversettelsesprosedyren består av to trinn. Først blir oversettelsen utført av en profesjonell oversetter, og deretter blir den gjennomgått og korrekturlest av en annen oversetter som også har det aktuelle målspråket som morsmål. Resultatet er en feilfri oversettelse på høyde med en originaltekst.

Få tilbud nå

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Great Services_350.png

ISO17100 i detalj

Profesjonell oversetter med minst seks års erfaring

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Translator_200width.png

En annen oversetter som gjennomgår teksten

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\Revisor_200width.png

Siste gjennomgang ved våre prosjektledere

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Website Icons\200 width versions\FT Translation_Check_200width.png

Høyeste kvalitet

Oversettelse og korrekturlesning i henhold til ISO 17100-standarden gir deg en forsikring om at kvaliteten på oversettelsen er garantert. Standarden angir de krav som oversettelsesprosedyren må oppfylle. Ett av kravene er at våre oversettere og korrekturlesere har gjennomført offisiell opplæring innen oversettelse eller språk og har et visst antall år med oversettererfaring. Et annet krav er at oversettelsen såvel som korrekturen blir gjennomført av morsmålsoversettere. Det betyr at språket som teksten oversettes til, er morsmål både for oversetteren og korrekturleseren.

Prosedyre

Kildeteksten blir først oversatt av en profesjonell morsmålsoversetter. Oversetteren mottar kildeteksten sammen med tydelige instruksjoner og vil deretter oversette teksten til målspråket. Deretter blir oversettelsen gjennomgått av en korrekturleser. Korrekturleseren sammenholder oversettelsen med kildeteksten. Skulle det vise seg å være noen nyanseforskjeller, vil korrekturleseren ta hånd om dette. Korrekturleseren vil også kontrollere om oversettelsen egner seg til sitt tiltenkte formål.

Siste gjennomgang

Til slutt vil våre prosjektledere forsikre seg om at oversettelsen er i samsvar med alle kravene iht. ovennevnte standard. På den måten vil du være garantert en oversettelse av aller høyeste kvalitet.

Få tilbud nå