FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelse av personalhåndbok

Siden stadig flere foretak ansetter medarbeidere fra utlandet, oversetter mange bedrifter personalhåndboken til engelsk. For det er arbeidsgivers plikt å informere om pensjonsbestemmelser, informasjon om lønnsfastsettelsen samt reglene hva gjelder sykdom og sykemelding.

HR-oversettere

Fasttranslator kan støtte din bedrift med dette arbeidet. Oversetterne våre har nemlig erfaring med alle typer HR-tekster, og de fleste har et personalforvaltningsstudium bak seg. Fordelen ved å bruke en slik oversetter er at oversetteren kjenner de stadig endrede lovbestemmelsene og den tilhørende terminologien. Og mer til: Det er et krav om å være oppdatert på norske lover og regler.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Med kommentar i margen

Begreper som ”Lov om forbedring av reintegreringstiltak”, ”Bedriftsutvalg” og ”Sirkulasjonsmodell” krever mer enn kun den engelske ekvivalenten. Oversetteren velger i samarbeid med prosjektlederen vår og kunden den beste oversettelsen. Det hender at vi tar med små forklaringer i oversettelsen. For medarbeiderne dine er ikke tjent med en tekst som bare fremstår som en rekke spørsmålstegn. Vi leverer oversettelsen med kommentarer og anmerkninger, slik at du blir informert om hvilke nyanser vi tilpasser som følge av forskjeller i f.eks. arbeidsretten. Hvis du leverer teksten i Word-format, får du den tilbake i det samme formatet. Også innholdsfortegnelsen blir omsorgsfullt oversatt, noe som er en selvfølge.

Oversettelse av en avtale, psykologisk profil eller levnetsbeskrivelse

Fasttranslator har også erfaring med oversettelse av arbeidsavtaler, arbeidsvilkår, vurderingsrapporter, psykologiske profiler, ansettelsesbrev, stillingsbeskrivelser og levnetsbeskrivelser.

Få tilbud nå!