FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser afrikaans

Afrikaans blir først og fremst brukt av de hvite afrikanderne og de fargede i Sør-Afrika og Namibia.

Vi tilbyr profesjonelle oversettelser til og fra afrikaans.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\South Africa_400.png

Språklig innflytelse på afrikaans

Afrikaans bygger på det nederlandske språket, og det kjennetegnes delvis av en noe forenklet grammatikk og innflytelse fra språkvarianter som khoisan og malayisk m.m.

Men selv om det er mange språk som har satt sitt preg på afrikaans, kommer 90 % av vokabularet fra nederlandsk.

Morsmålsoversettere afrikaans

Dine tekster er i gode hender hos oversetterbyrået Fasttranslator Norge. Når vi setter en oversetter på en jobb, forsikrer vi oss alltid om at vedkommende har den rette kompetansen for nettopp ditt oppdrag og har målspråket som morsmål.

Oversetteren som håndterer og bearbeider tekstene dine, har også inngående kunnskaper om det spesifikke fagområdet. Jordbruk, kultur og medisin er bare noen eksempler på områder hvor vi kan være til hjelp.


Få tilbud nå


Afrikaans språkhistorie

Afrikaans er et vestgermansk språk som snakkes først og fremst i Sør-Afrika og Namibia. Det stammer fra nederlandske immigranter som kom på 1600-tallet.

Vi utfører oversettelser til og fra afrikaans.

Nederlandsk opphav med mange språklige innflytelseskilder

Språket afrikaans er altså basert på nederlandsk og utmerker seg med sin forenklede grammatikk og tydelige innflytelse fra malayisk, bantuspråk, khoisan, portugisisk og mange andre språk.

Tidligere ble språket ofte kalt Cape Dutch eller Baby Dutch ettersom beboerne opprinnelig bodde i Kapp-provinsen. Malayisk påvirket språket pga. de asiatiske arbeiderne og slavene som ble fraktet fra den nederlandske kolonien Java til Sør-Afrika. På 1700-tallet utviklet afrikaans seg til et eget språk gjennom blandingen av alle disse språkene.

Til tross for alle innflytelseskilder er 90 % av vokabularet basert på nederlandsk, og en nederlender vil lett forstå en person som snakker afrikaans.

Språkgeografi – Afrikaans

Afrikaans er inndelt i hoveddialektene vestre kapp, oranjefloden og østre kapp. Det beregnes at omtrent 7 millioner mennesker har afrikaans som morsmål.

I Namibia har språket en veletablert funksjon som lingua franca, der det fungerer som internasjonalt hjelpespråk for kommunikasjon mellom ulike etniske grupper med forskjellige morsmål.

Andre eksempler på lingua franca-språk i verden er engelsk, fransk, spansk og arabisk. Swahili fungerer som lingua franca i det østlige og sentrale Afrika. Afrikaans blir også brukt av minoritetsgrupper i Australia, Botswana, Canada, Lesotho, Malawi, New Zealand, Mauritius, Zambia og Zimbabwe.

Oversettelser fra norsk til afrikaans

Trenger du en oversettelse fra norsk til afrikaans, så har oversetterbyrået Fasttranslator Norge den kompetansen du trenger!

Vi samarbeider med spesialiserte oversettere på ulike områder.

Oversettelsestjenester for afrikaans

Med afrikaans som morsmål og med god innsikt i språkbruk og nyanser, kan våre oversettere tilby akkurat det du er ute etter.

Vi er det raskest voksende oversetterbyrået på det europeiske markedet i dag, og akkurat nå er vi i ferd med å utvide vår virksomhet i flere land.

Vi utfører tusenvis av tekstoversettelser hver dag, med kundeoppdrag fra både privatpersoner og bedrifter.

Få tilbud nå