FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra albansk

Fasttranslator samarbeider med mange dyktige albanske oversettere. De fleste av dem har bransjespesifikk kunnskap innen aktuelle fagområder slik som medisin, teknikk og jus. I tillegg leverer vi sertifiserte oversettelser av offentlige dokumenter slik som attester og vitnemål.

Få tilbud nå!

Det albanske språket

Albansk er et indoeuropeisk språk og det offisielle språket i Albania. Totalt snakker rundt 7,5 millioner mennesker albansk, men albanere utgjør i virkeligheten kun halvparten av disse. De resterende bor i de omkringliggende balkanlandene Kosovo, Makedonia og Montenegro.

Det antas at det albanske språket stammer fra de gamle illyrernes språk, og at de tidligste versjonene av språket oppsto for rundt 4000 år siden.

Albansk er delt opp i to hoveddialekter: gegisk, som snakkes mest i de nordlige områdene, og toskisk, som er mest vanlig i det sørligere Albania.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\AlbaniaWidth300.png

Profesjonell oversettelse fra norsk til albansk

Fasttranslator tilbyr enkeltpersoner og bedrifter oversettelsestjenester fra norsk til albansk.

Reiselivssektoren har vokst siden 80-tallet og med det også behovet for oversettelser.

Vi oversetter turistrelaterte dokumenter fra norsk til albansk og bruker kun oversettere med albansk som morsmål.

Albanske oversettelser

I og med at de albanske hoveddialektene toskisk og gegisk er svært forskjellige fra hverandre er det essensielt at oversetter er klar over dette for å kunne levere ypperste kvalitet.

Fasttranslator er nøye med hvem vi ansetter til oversettelse. Målspråket er alltid oversetters morsmål. Vi ansetter derfor kun personer som oppfyller de krav vi stiller til dette samt fagkunnskap.

Få tilbud nå!

Norsk-albansk oversettelse

Å oversette, slik at din norske tekst reflekteres best mulig i den albanske målteksten er også noe som er viktig.

Språkfølelse, korrekt grammatikk og terminologi er alle viktige faktorer. Våre kompetente oversettere sikrer denne prosessen.