FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra amharisk

Fasttranslator er stolte over å kunne tilby kvalitetsoversettelser til og fra amharisk. Vi benytter oss utelukkende av profesjonelle morsmålsoversettere, som med relevant erfaring og særskilt faglig ekspertise kan utføre oppdrag på en tids- og kostnadseffektiv måte. Ingen oppdrag er for små – ingen for store. Med vårt nettverk bestående av over 4000 morsmålsoversettere tar vi imot utfordringer med åpne armer, også for de mer ukjente, eksotiske språkkombinasjoner.

Oversettelser fra norsk til amharisk

Etter arabisk er amharisk det nest største semittiske språket i verden. Ett av de landene hvor innvandrere snakker amharisk er Norge.

Fasttranslator får ofte forespørsler fra offentlige etater og selskaper som ønsker oversettelser fra norsk til amharisk.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Det amhariske språket

Amharisk – eller amharinja som det også kan kalles – er det mest utbredte semittiske språket, etter arabisk, og benyttes av mer enn tjue millioner mennesker i de sentrale og sørlige delene av Afrika. Språket er knyttet til folkegruppen amharer og har en setningsoppbygging som vanligvis struktureres i rekkefølgen subjekt – objekt – verb. Ord kan få forskjellig betydning ved tilføying av vokaler, forskjellige prefikser eller suffikser. Liten tue kan velte stort lass, heter det seg, og med et språk der en ekstra vokal kan gjøre om betydningen av en hel setning, understrekes viktigheten av profesjonell oversettelse for å sikre høy kvalitet for skriftlig kommunikasjon. En oversettelse av høy kvalitet får du hos Fasttranslator, enten det er til eller fra dette eksotiske språket.

Stor etterspørsel

Fordi mange av våre nye landsmenn snakker amharisk øker også behovet for oversettelser. Våre oversettere er alle morsmåloversettere og innehar kompetanse på feltet teksten handler om.

Fasttranslator garanterer høy kvalitet, konkurransedyktige priser og rask levering.

Få tilbud nå!