FAST TRANSLATOR
Norge

Det baskiske språket

Baskisk tales av over 800.000 mennesker totalt, hvorav rundt 690.000 er bosatt i Baskerland – en spansk-fransk grenseregion ved atlanterhavskysten, hvor baskisk er det offisielle språket.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Isolert språk

Det baskiske språket klassifiseres som et isolert språk, hvilket betyr at det ikke er beslektet med andre, etablerte språkfamilier.

Det er i dag det siste gjenværende isolerte språket i hele Europa, og det eneste språket som har evnet å utfordre de indoeuropeiske språkene.