FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra bosnisk

Fasttranslator leverer kvalitetsoversettelser til og fra bosnisk innen en rekke aktuelle sektorer. Våre statsautoriserte oversettere bistår også privatpersoner med å oversette offentlige dokumenter slik som attester og lignende.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Det bosniske språket

Språket bosnisk som tidligere falt inn under samlebetegnelsen serbokroatisk, har flere fellestrekk med andre slaviske språk, deriblant serbisk og kroatisk. Det er det eneste språket i denne språkfamilien som benytter seg av låneord fra det tyrkiske språket, men bruken er noe som imidlertid har avtatt i dagligtalen i Bosnia. Bosnisk er bygd opp på 7 forskjellige kasus, og kan skrives med både det latinske og en egen versjon av det kyrilliske alfabetet. Begge alfabetene er godkjent som offisielle skriftspråk i Bosnia.

Bosnisk er et sørslavisk språk innenfor den indoeuropeiske språkfamilien, og er ett av Bosnias tre offisielle språk. Det var likevel ikke før på midten av 90-tallet at bosnisk ble erklært et eget språk. Tidligere var det en del av samlebetegnelsen serbokroatisk, og i virkelighten er det fremdeles lite som skiller bosnisk fra kroatisk og serbisk.

I motsetning til flere andre slaviske språk, inneholder bosnisk en del tyrkiske lånord, og mens de er i ferd med å forsvinne fra dagligtalen i Bosnia, lever de videre blant de mange bosniske muslimene som utvandret til Tyrkia på slutten av 1800-tallet.