FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelsesbyrå for burmesiske tekster

Burmesisk eller myanmar som det også kalles er et yipho-burmanskt språk som snakkes av rundt 32 millioner mennesker.

Det er det offisielle språket i Myanmar, men snakkes også i Thailand, Bangladesh, Malaysia, USA, Storbritannia, Laos og Singapore.

Fasttranslator tilbyr burmesiske oversettelsestjenester av høyeste kvalitet.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Tonespråk med fire toner

Språket bruker den burmesiske skriftformen der bokstavenes form er runde, såkalte sa-Loun (rundskrift). Burmesisk er et tonespråk, med fire grunntoner.

Burmesisk, myanmar, dialekter og variasjoner

Burmesisk kalles også myanmar og er samme språk. Hoveddialekten er den som snakkes i Rangoon. Det finnes ulike dialekter i Øvre og Nedre Myanmar. Merguesisk, Yaw, Danu og Palaw er noen eksempler på disse. Burmesisk kan deles opp i to kategorier: formell burmesisk og uformell burmesisk. Den formelle brukes i litteratur og offisielle sammenheng. Uformell burmesisk brukes blant venner og familie. Avhengig av alder, yrke, status eller om man er munk vil man henvende seg til hverandre på ulike måter. Oversettelsesbyrået Fasttranslator har det som kreves for å oppnå en korrekt oversettelse til burmesisk.

Få tilbud nå!