FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra britisk engelsk

Det engelske språket er en del av den germanske grenen i den indoeuropeiske språkfamilien. Engelsk er per dags dato det mest utbredte germanske språket i verden. Rundt 350 millioner mennesker i Storbritannia, Irland, USA, Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika har det som morsmål. I tillegg er engelsk enten offisielt språk, eller undervisnings- og administrativt språk, i flere land i Afrika, Oseania og Karibia.

Britisk engelsk oversettelse

Trenger du hjelp med oversettelsen til engelsk? Da har du kommet rett. Engelsk er faktisk dét språket vi oversetter mest til. Fasttranslator lokaliserer dine oversettelser slik at de treffer målgruppen. Skal oversettelsen brukes i England så setter vi en britisk-engelsk oversetter på saken.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\England_Culture_Cropped_300Width.png

Internasjonal døråpner

Selv om det finnes utallige versjoner og dialekter av engelsk, kan de fleste engelskspråklige i verden kommunisere med hverandre uten store utfordringer. Engelsk regnes derfor som et internasjonalt språk med en helt unik posisjon i verdenssamfunnet. Ikke bare er det det vanligste fremmedspråket på skoler over hele verden – ved å snakke dette språket åpnes dører slik at enhver som behersker det kan kommunisere med andre engelsktalere.

Få tilbud nå!