FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelsesbyrå for gujarati

Her følger informasjon om våre oversettelsestjenester til og fra gujarati, et indoarisk språk som snakkes i den indiske delstaten Gujarat.

Språket brukes av omtrent 46 millioner mennesker, og det var morsmålet til Mahatma Gandhi.

Devangari, sanskrit og hindi

Alfabetet som brukes for gujarati, er en variant av devanāgarī, som vi også finner i blant annet sanskrit og hindi.

Den største forskjellen mellom gujarati og devanāgarī er at gujarati ikke har den linjen som skjærer gjennom den øverste delen av bokstavene.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\India_350.png

Oversettelser fra engelsk til gujarati

Fasttranslator Norge har tilgang til et globalt nettverk av frilansoversettere. Blant annet har vi et stort antall oversettere i ulike deler av India.

Vi er i stadig utvidelse og har kompetanse i alle verdensdeler. Dessuten er vi et av de få byråene som tilbyr oversettelser til og fra mange ulike minoritetsspråk.

Ta gjerne kontakt med oss, så tilpasser vi oversettelsen etter dine ønsker og behov. Hos oss får du høy kvalitet og rask levering til lave priser.

Morsmålsoversettere til gujarati

Oversettere med gujarati som morsmål og med ekspertise på en lang rekke fagområder (bl.a. bilindustri, utvikling, miljø og mye annet) gjør at vi kan garantere en oversettelse av høyeste kvalitet.

Ditt dokument blir oversatt av en nøye utvalgt oversetter med relevant utdannelse og bakgrunn.


Få tilbud nå