FAST TRANSLATOR
Norge

Igbo – et lite, men innflytelserikt språk

Språket igbo snakkes i Nigeria og er i dag morsmål for omtrent 30 millioner mennesker. Det er først og fremst igbo-folket som snakker det. Noen av de første verkene som ble publisert på igbo, hadde forbindelser til den kristne kirken, da misjonærer brukte uttrykk på igbo i sine verker. Dessuten var det via kirken, tidlig på 1900-tallet, at igbo fikk sin egen standardvariant. Likevel finnes det fortsatt mange lokale dialekter av igbo. Det er først og fremst i standardvarianten vi ser lånord fra andre språk.

Vi samarbeider med frilansoversettere fra Nigeria som har igbo som morsmål. De er godt kjent med de ulike dialektene, selv om de hovedsakelig benytter standardvarianten. Vi sørger for at din oversettelse tilpasses den tiltenkte målgruppen.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png


Få tilbud nå

Tonespråk

Igbo er det vi kaller et tonespråk, som betyr at mange ord kan bety forskjellige ting avhengig av hvilket tonelag de uttales med. Med andre ord staves de likt, og de uttales nesten likt også, men betydningen varierer ut fra forskjeller i tonehøyden. Ordet akwa, for eksempel, kan enten bety gråte, seng eller egg avhengig av tonehøyden. I skrift blir dette vanligvis ikke markert med aksenttegn, da betydningen vil fremgå av konteksten.

Igbo i skrift

Gjennom historien har igbo hatt forskjellige skriftsystemer, men i dag blir språket skrevet med latinske bokstaver. Den vanligste setningsoppbygningen er subjekt - verb - objekt, som er den samme oppbygningen som vi har på norsk. I motsetning til norsk er adjektiv på igbo en svært begrenset ordklasse. Det betyr at det sjelden kommer nye adjektiver, og det antallet som allerede finnes, er begrenset.

På igbo anses riktig bruk av ordspråk som meget viktig. Å kunne integrere ordspråk på en smidig måte i det man skriver, er et tegn på at man behersker språket. I vårt oversettelsesbyrå jobber vi kun med oversettere som har det aktuelle målspråket som morsmål. Våre oversettere har dessuten gjennomført inngående studier av kildespråket, du kan derfor være sikker på at deres språkferdigheter holder et høyt nivå.

Håndplukkede oversettere

Enten du trenger en oversettelse av en brosjyre, et nyhetsbrev eller en nettside, gir vi oppdraget til en nøye utvalgt oversetter. Vi ser på hvem som er best egnet til den aktuelle typen oversettelse. Det må være noen som skriver godt og har erfaring med copywriting.

Oversettelser av forretningsavtaler og andre offisielle dokumenter vil ofte kreve en juridisk oversetter. Det har vi også! Etterspørselen etter juridiske oversettelser i Nigeria er høy, og vi har oversatt mange forskjellige typer avtaler.

Direkteoversettelser til igbo

Vi tilbyr direkteoversettelser fra norsk til igbo og fra igbo til norsk. Det betyr at vi oversetter direkte mellom språkene uten å gå via engelsk. Det gjør at du som kunde sparer både tid og penger!


Få tilbud nå