FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra italiensk

Fasttranslator leverer italienske oversettelser av svært høy kvalitet. Tids- og kostnadseffektive løsninger sørger i tillegg for at vi alltid kan levere både raskt og rimelig. Våre italienske morsmålsoversettere er spesialiserte innen hvert sitt fagfelt, og håndterer selv de mest komplekse oppdrag.

Kvalitet, raskt og rimelig

Alle oversettelser til italiensk utføres av italienske morsmålsbrukere. I vår frilanserdatabase har vi mer enn 4000 morsmålsoversettere tilgjengelig. Det betyr at vi kan skreddersy ethvert oppdrag. Vi har oversettere innen nesten alle språk, og kan utføre oversettelser innen alle fagområder. Er det snakk om en jus, teknikk, medisin, økonomi, eller HR oversettelse? Vi har kompetansen. Det ligger kanskje i navnet men Fasttranslator utfører oversettelsen hurtig, og til en rimelig pris.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Italy_width_350.png

Erfaring og kvalitet

Vi er kjent for høy kvalitet på oversettelser, hurtig levering og det for en billig penge. Vi garanterer alltid at oversetteren vi bruker for din tekst har relevant bakgrunn i forhold til tekstens innhold. Han/hun har også målspråket (her italiensk) som morsmål. Det er mulig siden Fasttranslators nettverk av oversettere strekker seg over hele verden. Disse kan oversette innen de aller fleste språkkombinasjoner og innen alle fagområder. Test oss gjerne!

Det italienske språket

Mer enn 65 millioner mennesker over hele verden har italiensk som morsmål. Språket faller inn under den romanske språkgruppen. 60% av språkets ordforråd stammer fra latin og anslagsvis 15% har gresk opprinnelse. Med tiden har språket også adoptert en rekke lånord fra andre europeiske språk, deriblant fransk og engelsk. Med andre ord er italiensk et språk i stadig utvikling, og det er derfor essensielt å benytte oversettere som holder seg oppdaterte på nye ord og uttrykk.

Få tilbud nå!