FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra kasakhisk

Fasttranslator samarbeider med profesjonelle yrkesoversettere som oversetter mellom norsk og kasakhisk. Alle er spesialisert innenfor sitt fagfelt, enten det er jus, finans eller medisin. Derfor er heller ingen tekst for utfordrende for oss.

Lokaltilpassede oversettelser

Størstedelen av Kasakhstan ligger i Sentral-Asia, men den nordvestlige delen vest for Ural, regnes til Europa.

Landet har en nesten syv mil lang grense mot Russland i nord. Andre tilgrensende land er: Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan og i øst Kina.

Fasttranslator har kunnskapen om de tilgrensende språkvariantene og tilbyr lokaltilpassede oversettelser til og fra kasakhisk.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Russiske og kasakhiske oversettere

Kasakhstan har to offisielle språk: Russisk og kasakhisk, der russisk er det største av de to. Vi har tilgang til et stort antall oversettere i ulike regioner og Fasttranslator kan tilby oversettelser til og fra begge språkene.

Oversetteren som behandler teksten din til kasakhisk har:

•målspråket som morsmål

•relevant utdannelse i forhold til tekstinnholdet

•tidligere erfaring fra ditt fagområde

•språkkulturell innsikt (reduserer risikoen for misforståelser)

•taushetsplikt

Vi utfører våre tjenester for både enkeltpersoner, større organisasjoner og offentlige etater. Om det er små tekster eller mer kompliserte dokumenter spiller ingen rolle. Vi påtar oss alle typer oppdrag, og velger alltid en oversetter basert på kompetanse og kompatibilitet.

Det kasakhiske språket

Kasakhstan har to offisielle språk: russisk og kasakhisk. Sistnevnte er morsmål for over 21 millioner kasakhstanere nasjonalt, men det strekker seg også utover landegrensene. Over halvannen million mennesker i land som Kina, Iran, Tyrkia og Mongolia snakker også kasakhisk. Kasakhisk er et tyrkisk språk, men både det latinske og det kyrilliske alfabetet er benyttet i skrift. Det er nå det kyrilliske alfabetet som er offisiell skriftform, men siden 1990 har det vært fokus på å gå tilbake til det latinske alfabetet. Forskjellige alfabeter og 2 offisielle språk innenfor landegrensene byr på utfordringer dersom du har behov for oversettelse til og/eller fra dette språket, men fortvil ikke; dette kan vi hos Fasttranslator hjelpe deg med.

Få tilbud nå!