FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra katalansk

Det katalanske språket har fått navnet sitt fra den regionen der det snakkes mest – Catalonia. Oversettelsesbyrået Fasttranslator velger med omhu ut en kvalifisert oversetter som behandler og oversetter tekstene dine til katalansk.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Katalanske oversettere

Vi hos oversettelsesbyråetFasttranslator er eksperter på lokalisering. Det betyr at vi tilpasser oversettelsen etter de lokale forholdene som kan ha innvirkning på tekstoversettelsen. Oversettere med gode lokalkunnskaper og omfattende utdanning sikrer en kvalitet utenom det vanlige.

Få tilbud nå!