FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra khmer

Khmer, som også kalles kambodsjansk, snakkes fortrinnsvis i Kambodsja, der det er et offisielt språk. Det er anslått at det finnes om lag åtte millioner personer som snakker Khmer. Syv millioner av disse befinner seg i Kambodsja.

Kundegaranti

Engasjerer du oss til dine oversettelser fra svensk til khmer, får du en tekst som:

•Behovstilpasses

•Kvalitetssikres

•Leveres innenfor avtalt tidsfrist

Du skal føle deg fornøyd som kunde og vi prøver alltid å imøtekomme dine behov og preferanser. Vi har mange års erfaring med asiatiske oversettelser til og fra ulike kilde- og målspråk.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Geografiske områder

Thailand og sørlige Vietnam er andre områder der språket snakkes. Khmer skrives med khmer-alfabetet, og er ikke et tonespråk som mange av de andre språkene i området.

Fasttranslator hjelper deg mer enn gjerne med å oversette tekstdokumenter, korrespondanser eller andre tekster til og fra khmer.

Få tilbud nå!