FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra latinsk

Fasttranslator leverer profesjonelle oversettelser mellom til og fra latinsk. Vi har yrkesoversettere med ekspertise innen så å si alle relevante fagfelt. Ingen tekst er for utfordrende! Klikk på knappen nedenfor for et raskt tilbud.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Det latinske språket

Det latinske språket tilhører den italiske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Latin stammer opprinnelig fra Roma og områdene rundt, men språket vokste raskt i takt med Romerrikets politiske makt. Resultatet ble at latin var Europas dominerende skriftspråk gjennom hele middelalderen og i mange år etter. Latin utviklet seg til å bli de intellektuelles språk, brukt av den kulturelle eliten i Europa, og var lenge kjent som «vestens internasjonale kulturspråk». Lenge fungerte det også som et internasjonalt diplomatisk språk, før fransk overtok denne posisjonen. I dag benyttes latinsk hovedsakelig i medisinfaget og i visse katolske miljøer, men det er og forblir et av verdenshistoriens viktigste språk.

Få tilbud nå!