FAST TRANSLATOR
Norge

Latvisk oversettelse

Fasttranslator har i årevis tilbudt rimelige oversettelser mellom norsk og latvisk. Våre dyktige oversettere er alle spesialisert innenfor ett eller flere fagfelt. Slik kan vi alltid sikre at vi har nøyaktig den ekspertisen du er på utkikk etter, og at prosessen foregår på en rask og effektiv måte.

Trenger du hjelp med oversettelsen til eller fra latvisk?

Fasttranslator er ditt lokale oversettelsesbyrå med latvisk ekspertise. Ved oversettelser til latvisk bruker vi bare oversettere med latvisk som morsmål. Disse oversetterne har kompetanse innen de aller fleste fagområder.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Kvalitets oversettelser, raskt og rimelig

Fasttranslator har mer enn 4000 profesjonelle morsmålsoversettere i sin database. Vi har også et stort nettverk av erfarne latviske oversettere. Disse har fagekspertise innen bl.a. jus, økonomi, HR, markedsføring, medisin og teknikk for å nevne noe. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget ditt. Men ikke nok med det, vi oversetter raskt og til en rimelig penge.

Det latviske språket

Latvisk er det offisielle språket i Latvia, hvor det tales av rundt en halvannen million mennesker. I tillegg brukes det av omtrent 100 000 mennesker i andre europeiske land, og som ett av EUs offisielle språk. Litauisk er det språket som ligner mest på latvisk, men språkene regnes ikke som innbyrdes forståelige. Latvisk og litauisk, sammen med det utdødde gammelprøyssisk, utgjør den baltiske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Det latviske språket har to grammatiske kjønn, to tallformer (entall og flertall) og sju kasus for bøyning av substantiv. Latvisk har tre ulike dialekter; sentrallatvisk, tamisk og høylatvisk. De tamiske dialektene er i større grad enn de øvrige påvirket av det finsk-ugrisk naboskapet, særlig av det nå nesten utdødde språket livisk. Det latviske standardspråket er basert på den sentrallatviske dialekten.

Få tilbud nå!