FAST TRANSLATOR
Norge

Norsk oversettelsesbyrå

Vår suksess på det globale oversettermarkedet har gitt oss et solid renommé i bransjen. Vi er kjent for høy kvalitet, hurtig levering og konkurransedyktige priser.

Kvalitetsoversettelser til norsk

Med et nettverk av morsmålsoversettere over hele verden kan vi garantere et svært høyt nivå på oversettelsene.

Men vi tilbyr mer enn bare det. Dere får en oversetter med spisskompetanse på deres markeds- eller fagområde, hurtig leveranse, en god pris, høy tilgjengelighet og mye, mye mer.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Norwegian_350.png

Oversettelsestjenester på norsk

Vi tilbyr oversettelser til norsk. Vi kan de forskjellige variantene og utfører oversettelser til og fra både bokmål og nynorsk. Vi har ekspertise innen alle fagområder på markedet. Noen av områdene hvor vi tilbyr oversettelser, er:


Få et tilbud på norsk oversettelse her.


Norsk språkkultur og historie

Norsk er et språk som de fleste i Sverige og Danmark har god kjennskap til. Mange jobber i eller bor på grensen til Norge.

Turismen og trafikken mellom våre land er tidvis svært intensiv.

Det norske språket snakkes av omtrent fem millioner mennesker i Norge. Det er store dialektforskjeller innenfor språket.

Det finnes også to offisielle skriftspråk – bokmål og nynorsk. Her presenterer vi litt informasjon om de forskjellene som finnes mellom de to språkvariantene.

Bokmål og nynorsk

Norsk er, i likhet med svensk og dansk, et nordgermansk språk og tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. I tale er det også forholdsvis lett for nordmenn og svensker å forstå hverandre.

Men bokmål er lettere å lese for en danske enn for en svenske. Og det er lettere for en nordmann å forstå skriftlig dansk enn skriftlig svensk. Grunnen til dette er at Norge lenge var underlagt Danmark i en union mellom de to landene. Norsk skulle etter hvert bli basert på dansk.

Etter at unionen ble oppløst, oppstod bokmål som et forsøk på å skape et eget språk, men det er fortsatt forholdsvis likt dansk. Nynorsk ble også skapt som et forsøk på å danne et eget norsk språk. I stedet for å være en modifisert variant av dansk, er nynorsk basert på vestnorske dialekter.

Både bokmål og nynorsk inneholder mange diftonger.


Få tilbud nå