FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra slovensk

Fasttranslator tilbyr kvalitetsoversettelser til og fra slovensk. Alle våre oversettere har lang erfaring og ekspertise innen sitt fagfelt. Du kan derfor føle deg trygg på at teksten inneholder korrekt terminologi, og at budskapet formidles på en god måte overfor målgruppen.

Slovensk oversettelse

Trenger du hjelp med din oversettelse til eller fra slovensk? Fasttranslator oversetter både til og fra slovensk. For å sikre kvaliteten på oversettelsen bruker vi bare morsmålsoversettere! Alle våre slovenske oversettere har vært igjennom en møysommelig utvelgelsesprosess før de begynte å oversette for oss. Som et minimum krever vi at de har bestått eksamen på oversettelsesutdannelsen.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Det slovenske språket

Rundt 2,5 millioner mennesker snakker slovensk på verdensbasis. Av disse bor størsteparten i Slovenia, men du finner også slovensktalende minoriteter i Italia, Østerrike og USA. Slovensk er et sørslavisk språk som hovedsakelig skrives med det latinske alfabetet, men med tillegg av diakritiske tegn for særskilte lyder. Språket dateres tilbake til rundt 1000-tallet, og det eldste slovenske språkminnesmerket (Freisingfragmentene) stammer fra slutten av 900-tallet. Det slovenske språket er delt opp i en rekke dialekter og blir av noen beskrevet som ett av de mest flerfoldige, slaviske språkene. Totalt regner man at slovensk har mellom 7 og 9 hoveddialekter som igjen er delt inn så mange som 50.

Kvalitets oversettelser!

Våre oversettere har alle gjennomført oversettelsesutdannelsen. Konsekvensen er at du mottar oversettelser av høy kvalitet! Videre, siden våre oversettere jobber alle dager, også på kveldstid, i helgene og under høytider kan vi garantere rask levering. Har du dårlig tid? Hasteoversettelser byr ikke på problemer for oss.

Få tilbud nå!