FAST TRANSLATOR
Norge

Sranan – et kreolspråk

I Surinam snakker man hovedsakelig nederlandsk, men språket sranan er også et lingua franca der, som snakkes av ca. en halv million mennesker. En halv million høres kanskje ikke så mye ut, men det er faktisk nesten hele Surinams befolkning. Sranan snakkes ikke bare i Surinam, men også av et stort antall innvandrere i Nederland. Selv om det ikke har samme status i Surinam som nederlandsk, anses det likevel som et lingua franca – det vil si et språk som flertallet av befolkningen har til felles.

Vil du nå ut til befolkningen i Surinam eller emigrantene i Nederland som snakker sranan, så står vi gjerne til disposisjon med en oversettelse.

Få tilbud nå

Språkhistorie

Sranan er et kreolspråk, og det stammer fra det nederlandske språket som ble brukt av de nederlandske koloniherrene i Surinam. Sranan oppstod langs kysten, nær hovedstaden Paramaribo, der det bodde et stort antall kolonister fra Nederland. Ettersom Surinam var en engelsk koloni da sranan begynte å utvikle seg, har også engelsk hatt stor innflytelse på språket. Da Surinam gikk over til nederlandsk styre i 1667, valgte Nederland å bruke sranan som lingua franca i stedet for nederlandsk, da de mente at det ville gjøre det lettere for slavene å kommunisere med hverandre.

Det var først på 1900-tallet at sranan begynte å bli et eget språk snarere enn en blanding av engelsk og nederlandsk. For å etablere seg i Surinam er det viktig å kunne kommunisere på sranan, og i den forbindelse kan vi være behjelpelige med oversettelser. Hvis dere har behov for å forstå informasjon fra Surinam, kan vårt oversettelsesbyrå gjerne oversette fra sranan.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Kvalitet og kompetanse

Vi leverer oversettelser av høy kvalitet til lave priser. Vi holder høy standard kombinert med lave priser, noe som er mulig takket være de kvalifiserte oversettelsene til og fra sranan, i tillegg til at vi er organisert på en effektiv måte.

Med et godt rykte på markedet og i bransjen er vi nå blant de aller mest suksessrike oversettelsesbyråene.


Få tilbud nå