FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra tsjekkisk

Både bedrifter og privatpersoner har i årevis benyttet seg av Fasttranslator for sine tsjekkiske oversettelsesbehov. Vi har erfaring og ekspertise innen alle relevante fagfelt, noe som betyr at vi alltid finner den rette oversetteren for din tekst!

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Czech_350.png

Det tsjekkiske språket

Det tsjekkiske språket tilhører den vestslaviske språkgruppen i den indoeuropeiske språkfamilien. Totalt snakker rundt 12 millioner mennesker tsjekkisk, og det er offisielt språk i Tsjekkia. Tsjekkisk har mye til felles med slovakisk, og i grenseområdene mellom Tsjekkia og Slovakia finner du flere dialekter som er en direkte kombinasjon av de to språkene. Tsjekkisk har syv kasus og språket skiller seg fra systemet i germanske språk ved å ha en systematisk utbygd aspektkategori. Som hovedregel har tsjekkisk alltid trykk på første stavelse i ordet.

Tsjekkiske dialekter

Tsjekkisk er et vestslavisk språk som snakkes over hele Tsjekkia, det vil si i Bøhmen, Mähren og den tsjekkiske delen av Schlesien. Språket er veldig nært beslektet med slovakisk. Tsjekkisk har flere særegne dialekter, spesielt i Mähren og Schlesien. Normalt skiller disse seg imidlertid ikke ut skriftlig. Likevel kan det være avgjørende å kjenne til de ulike dialektforskjellene i en oversettelse. Oversetterne vi samarbeider med har alltid målspråket som morsmål. De har også erfaring på oversettelsens aktuelle område.

Hva koster en oversettelse til tsjekkisk?

Våre tsjekkiske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.

Få tilbud nå!