FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra tysk

Fasttranslator har vært bindeleddet mellom norske og tyske bedrifter i en årrekke. Med ti lokalkontorer i Tyskland kan vi stolt påstå at vi har nære bånd og inngående kjennskap til det tyske næringslivet, de offentlige systemene og lokale forhold generelt. Du kan altså være trygg på at faktorer som dialektvariasjoner, kulturelle føringer og andre viktige hensyn automatisk blir tatt hensyn til.

Vår tyske avdeling

Vi har vært aktive på det tyske markedet siden 2001 og når du jobber med Fasttranslator Norge, har du automatisk full tilgang til vår tyskspråklige ekspertise. Oversettelser til og fra tysk administreres i samarbeid med våre kolleger i vår tyske avdeling. Våre tyske prosjektledere er godt informert om kravene og preferansene som gjelder i finansmiljøet i Tyskland, og de gir deg gjerne litt personlig rådgivning før du går i gang med oversettelsen av dokumentet eller prosjektet ditt. Tekstene blir oversatt i henhold til tyske kvalitetskrav.

Våre styrker

  • Vårt oversetterbyrå er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 17100;
  • Vi har kontorer i Nederland, Tyskland, Sverige;
  • Pristilbud kan sendes på blant annet engelsk og tysk;
  • Rask levering.

Få et gratis tilbud!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Germany_Cropped_400Width.png

Våre styrkeområder:

  • Vårt oversetterbyrå er ISO 9001 og ISO 17100;
  • Hurtig levering.