FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra ungarsk

Fasttranslator hjelper deg med din oversettelse til og fra ungarsk. La våre profesjonelle ungarske oversettere overbevise deg! Alle er morsmålstalere, og ethvert oppdrag tilpasses den ekspertisen som du trenger. Det betyr at du alltid mottar en oversettelse av høy kvalitet.

Forretningsmuligheter i Ungarn

Ungarn er et land rikt på naturressurser. Her finnes det store muligheter til å blant annet produsere biodrivstoff, vindkraft og solenergi. Den ungarske regjeringen har satt som mål at 20 prosent av landets energi skal komme fra fornybare kilder innen 2030. Dette, sammen med skattelettelser og en god infrastruktur, gjør at norske energi- og miljøteknologiske bedrifter velger å investere i landet.

Med dette øker også behovet for oversettelser innen området for energi- og miljøteknologi. Vi har den kompetansen som kreves for en oversettelse med korrekt terminologi. Vi bruker en oversetter med relevant bakgrunn og ungarsk som morsmål

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Hungary_300.png

Det ungarske språket

Det ungarske språket, som også går under navnene madjarsk og magyarsk, hører til den finsk-ugriske språkgrenen av den uralske språkfamilien. Ungarsk er offisielt språk i Ungarn, hvor 10 millioner av de omtrent 17 millionene språkbrukerne er bosatt. Det er et relativt ensartet språk, noe som betyr at det inneholder svært få lånord. Språkets historie kan spores helt tilbake til år 1000 f.Kr, og den eldste bevarte teksten er datert tilbake til år 1055.

Få tilbud nå!