FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelsesbyrå for yoruba

Yoruba er morsmål for yorubafolket og snakkes i Nigeria, Benin og Togo sammen med andre språk.

Det finnes også minoritetsgrupper i Brasil og Cuba, hvor språket kalles Nago.

Vi tilbyr profesjonelle oversettelser til og fra yoruba.

Tonespråk

Yoruba er et analytisk tonespråk med SVO-syntaks. Norsk er også et SVO-språk (Subjekt–Verb–Objekt-språk) som kjennetegnes av en bestemt ordrekkefølge.

Overlat jobben til Fasttranslator, så får du en grammatisk korrekt oversettelse til og fra yoruba.

Vestafrikansk dialektkontinuum

Et dialektkontinuum er et område bestående av dialekter eller språk som grenser til hverandre. Språkvarianter som stort sett er innbyrdes forståelige.

Yoruba består av over femten varianter som kan inndeles i tre større dialektområder: det nordvestlige, sentrale og sørøstlige.

Nordvestyoruba…
… snakkes i Abeokuta, Ibadan, Oyo, Osun og Lagos

Sentralyoruba
… snakkes i Igbomina, Ife, Ekiti, Akure, Efon, og Ijesa.

Sørøstyoruba…
… snakkes i Okitipupa, Ondo, Owo, Sagamu, og deler av Ijebu.

Standardyoruba…
… er den standardvarianten som det undervises i på skolen og som brukes av nyhetsopplesere i radio.


Få tilbud nå


P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png

Språkhistorieyoruba

Før slavehandelen ble avskaffet, ble yoruba omtalt som Akú. Dette navnet kommer fra de første ordene i denne hilsenen:

Ẹ kú àárọ̀ – god morgen

På et eller annet tidspunkt (man vet ikke nøyaktig når) begynte man å bruke betegnelsen yariba eller yoruba.

Skriftspråk

En skriftlig versjon av tonespråket ble utviklet, og misjonærer spredte navnet yoruba slik at det også omfattet brukere av de nærmeste dialektene.

Første gang yoruba ble trykt, var i 1819. Det var en ordliste som ble samlet av Bowdich, en engelsk diplomat.

Gjennom språkforskning og dialektologi, muntlig troverdige overføringer og arkeologiske funn, har man kunnet kaste lys over historien til yorubafolket og språket deres.

De nordvestlige dialektene viser tydelige spor av innflytelse fra mer moderne språk. Sørøstlige og sentrale yorubaområder har eldre bosetninger, noe som tyder på at innflyttingen til det nordvestlige yorubaområdet fant sted senere.

Oversettelser fra engelske til yoruba

Vi har den dialektale kompetansen som kreves i en oversettelse til og fra yoruba!

Med 15 ulike språkvarianter er det viktig å ha tilstrekkelig innsikt i de ulike variantene for å kunne utføre en autentisk oversettelse fra engelsk til yoruba.

Kostnadseffektivt betyr billigere

Med kostnadseffektive arbeidsrutiner kan vi redusere den administrative arbeidstiden. I praksis innebærer det at vi får mer tid til å fokusere på deg som kunde.

Unike programvarer og god kommunikasjon kombinert med høy IT-kompetanse sparer både tid og penger. Det kommer naturligvis også våre kunder til gode, slik at vi kan forsette å tilby våre lave priser.

Privatperson eller myndighet

Vi oversetter alle tekster, enten kunden er en privatperson med et personlig brev, eller en myndighet med et juridisk dokument. Vi er nøye med hvilke oversettere som tildeles de ulike jobbene. Vi ser på bakgrunn, morsmål og tidligere erfaring.


Få tilbud nå