FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra arabisk

Fasttranslator tilbyr kostnadseffektive kvalitetsoversettelser mellom norsk og arabisk. Vi benytter oss utelukkende av morsmålsoversettere med fagekspertise innenfor sitt bransjefelt. Vi kan derfor håndtere alle slags tekster, helt uavhengig av form og størrelse. Vi er tross alt kjent for fleksible løsninger og rask levering!

Få tilbud nå!

Det arabiske språket

Arabisk er et semittisk språk i den afroasiatiske språkfamilien – faktisk er arabisk verdens mest talte semittiske språk. Arabisk er det mest utbredte språket i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika, og det offisielle språket i landene Irak, Syria, Libanon, Jordan, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Jemen, Sudan, Egypt, Libya, Tunisia, Algerie, Marokko, Mauritania, De forente arabiske emirater og i palestinske områder. Totalt har over 380 millioner mennesker arabisk som morsmål. For majoriteten av verdens muslimer er dette i tillegg et religiøst språk, ettersom koranen opprinnelig ble skrevet på klassisk arabisk.

Arabiske oversettere i ulike land

Våre oversettere er tilgjengelig i alle arabisktalende land og regioner. Vi kan derfor tilby den lokale kunnskapen som er nødvendig for en feilfri oversettelse. Vi kaller dette lokalisering.

For å definere begrepet mer slik at du kan beskrive det som tilpasset oversettelse i forhold til regionalt språk reglene er.

Norsk innholdsfortegnelse til arabisk

For å gi et konkret eksempel: Norge oljehandel med Saudi-Arabia bare øker. I tillegg samarbeider vi innen klima. Interessen for norske produkter og det norske markedet er stort.

Vi har morsmålsoversettere bosatt i Saudi-Arabia med teknisk og juridisk bakgrunn. Dette gjør at vi kan garantere høy faglig kvalitet på oversettelsene vi leverer.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Arabic_350.png