FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser fra norsk til gælisk

Vi har kompetansen for de litt mer uvanlige språkene og språkvariantene. Bruk oversettelsesbyrået Fasttranslator for prisgunstige kvalitetsoversettelser til gælisk.

Gælisk, fra engelske Gaelic, henviser til de keltiske språkene skotsk gælisk i Skottland, irsk i Irland og det nå kritisk utryddingstruede truedemanx (mansk) på øya Man.

Fasttranslator utfører oversettelser til og fra ulike gæliske språkvarianter. Lengst ned på siden er det linker til ulike eksempler på de språkkombinasjonene vi kan tilby oversettelsestjenester innenfor.

Klikk videre for å lese mer om hvilke tjenester vi kan hjelpe deg med.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Betydningen av ordet gælisk

Irsk og manx blir ofte referert til som irsk-gælisk respektivt mansk-gælisk. Disse termene er ofte unødvendige ettersom navnene irsk og manx/mansk kun refererer til disse språkene. Bruken av begrepet irsk-gælisk er per i dag feil ettersom språket er anerkjent som et av EUs offisielle språk under navnet irsk. Dette gjelder ikke for skotsk-gælisk. Her kan man ikke bruke termen skotsk på samme måte. Det kan lett oppstå forvirring på grunn av de germanske språkene lavskotsk og lallans.

Gæliske oversettere

Vi har oversettere med gælisk som morsmål og kompetanse på ulike felt. Vi behovstilpasser oversettelsen din etter geografisk område og målgruppe.

Få tilbud nå!