FAST TRANSLATOR
Norge

Gresk oversettelse

Fasttranslator er din lokale oversettelsespartner med gresk ekspertise. Alle våre greske oversettere er morsmålsbrukere og har ekspertise innen (minst) ett fagområde. Trenger du en medisinsk rapport oversatt til gresk? Vi søker en gresk morsmålsoversetter i vår frilanserdatabase med medisinsk fagekspertise! Slik sikrer vi kvaliteten på oversettelsene, gang på gang!

Skreddersyr oversettelsen

Skal du markedsføre produktene dine på det greske markedet? Eller ønsker du salgskontrakten for ferieleiligheten i Hellas oversatt? Uansett emne så har vi en fagoversetter som kan påta seg oppdraget ditt. Fasttranslator har nemlig en frilanserdatabase med mer enn 4000 morsmålsoversettere tilgjengelig. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget til ditt spesifikke behov. Vi har språk- og fagekspertise innen alle områder.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Det greske språket

Det greske språket utgjør en egen gren av den indoeuropeiske språkfamilien. Det oppsto i Hellas rundt år 2000 f.Kr, og har siden vært igjennom en historisk lang utvikling. I dag er gresk kjent som det offisielle språket i Hellas, hvor det tales av over 13 millioner mennesker. Det greske språket nådde sitt høydepunkt rundt år 400 f.Kr, da det dominerte som verdensspråk i hele det østlige middelhavsområdet. Gresk har siden år 800 f.Kr blitt skrevet med det greske alfabetet, som stammer fra en gammel nordvestsemittisk alfabetskrift. De eldste tekstene stammer fra rundt år 1400 f.Kr, noe som gjør gresk til det indoeuropeiske språket med den lengste og mest sammenhengende skrifttradisjonen.

Høy kvalitet til en lav pris!

I Fasttranslator har vi fokus på å holde kostnadene nede uten at det går på bekostning av kvaliteten. Med våre effektive rutiner og engasjerte prosjektledere er det meste mulig, og vårt verdensomspennende nettverk av oversettere lar oss levere på rekordtid dersom det haster!

Få tilbud nå!