FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra islandsk

Fasttranslator leverer rimelige kvalitetsoversettelser til og fra islandsk. Alle våre yrkesoversettere har et høyt nivå av ekspertise innenfor sitt fagfelt. Slik finner vi alltid den oversetteren som er mest aktuell for din tekst. Våre dyktige prosjektledere tar seg av resten, og sørger for rask levering til lavest mulig pris.

Det islandske språket

Islandsk er et germansk språk som tilhører den vestnordiske grenen innenfor den indoeuropeiske språkfamilien. Island er det eneste landet som har islandsk som offisielt språk, og det er i dag et av Europas best bevarte språk. Skriftlig islandsk har nesten ikke utviklet seg fra det norrøne skriftspråket, og de fleste islendinger kan derfor lese selv svært gamle sagaer i vanlig tempo. Muntlig islandsk har derimot gjennomgått store endringer gjennom historien, og en islending fra 1900 -tallet hadde mest sannsynlig ikke vært i stand til å kommunisere med en islending fra 1200 -tallet. Det er få variasjoner og dialekter i islandsk, men det finnes noen lokale forskjeller. I tillegg ligner islandsk til en viss grad på færøysk.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Vi ser på språk som et kulturelt håndverk

Oversettelse er et håndverk som krever grundige kunnskaper om hvordan språk og kommunikasjon fungerer. En god oversettelse er noe mer enn en bokstavelig nytolkning av det nye språket.

Teksten må tilpasses de kulturelle forskjellene som kan forekomme blant de nye leserne. Norsk og islandsk nedstammer fra samme urspråk, men med tiden har det vokst frem forskjeller.

Tilpassede islandske oversettelser

Her på oversettelsesbyrået Fasttranslator sørger vi alltid for at teksten skal fungere i sin nye sammenheng. Tilpasningen blir selvfølgelig gjort i dialog med kunden for å sikre at resultatet skal bli så bra som overhode mulig.

Islandsk språkhistorie

Islandsk er det offisielle språket på Island og snakkes av rundt 350 000 mennesker. De aller fleste bor på Island men på slutten av 1800 -tallet emigrerte om lag 30 000 mennesker til Canada og USA.

På grunn av de isolerende omstendighetene som en øy gir, har islandsk bevart mange av de språklige trekkene som forsvant fra resten av Norden for flere hundre år siden.

Språket har flere bøyningsformer enn andre nordiske språkene og har beholdt den gammelnordiske bokstaven Þ (tilsvarer hvordan man i dag uttaler th i engelske ”the”). På norsk var bruken av diftonger svært svekket allerede på 900-tallet og er i dag lite brukt, i motsetning til på islandsk der diftongbruk fremdeles er vanlig den dag i dag.

Låneord

Et språk formes alltid av de menneskene som bruker det, og i takt med at utvekslingen av varer og tjenester mellom landene økte lånte også språkene ord fra hverandre. Over halvparten av det svenske språkets ordforråd er låneord fra fortrinnsvis tysk og engelsk.

På Island har det alltid vært et ønske om å holde språket så fritt for lånord som mulig for å bevare den kulturelle identiteten. Den islandske regjeringen arbeider aktivt for å gi nye ord islandske ekvivalenter og tradisjonelle islandske bøyninger.

På islandsk sier man for eksempel ikke at man skal opereres (ettersom «operation» opprinnelig er et engelsk ord) men at man vera skorinn upp (bli oppskåret).

Få tilbud nå!