FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelsesbyrå for kantonesisk

Kantonesisk er et annet navn for Yue-dialekten, som snakkes i Sør-Kina.

Kantonesisk regnes å være det kinesiske språkets eldste språkvariant, uten variasjoner de siste femten hundre årene.

Det er den kinesiske språkgruppens tredje største språk, etter Mandarin og Wu (eller Shanghainesisk).

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\China_Width300.png

Om kantonesiske oversettere og lokalisering

Kantonesisk snakkes fortrinnsvis i Guangdongprovinsen i hovedstaden Guangzhou.

I Hong Kong er det et offisielt språk og blir brukt i undervisning og media.

Kantonesisk er det kinesiske språket som er mest utbredt i verden.

Hong Kong har blitt kalt den største kantonesisktalende byen i verden.

De fleste "China Towns" i europeiske og amerikanske byer er bebodd av kantonesere.

Fasttranslator samarbeider med kantonesiske oversettere i ulike deler av verden.

Lokalisering er derfor en selvfølge i våre oversettelser.

Det vil si at vi tilpasser oversettelsen ut i fra det geografiske området, målgruppe og behov. Har du behov for en oversettelse innenfor et spesielt fagområde?

Vi har lang erfaring med oversettelser knyttet til det asiatiske næringslivsmarkedet.

Det kantonesiske språkets historie

Historisk har kantonesisk blitt skrevet med klassisk kinesisk, men i løpet av det tjuende århundre oppsto det et uformelt kantonesisk skriftsystem som i hovedsak blir brukt i Hong Kong.

Nå finnes det tidsskrifter og aviser som bruker kantonesisk snarere enn kinesisk standardskrift.

Skrift- og talespråk

Vestlige begreper for å beskrive språk skiller seg på mange måter fra den kinesiske terminologien, delvis på grunn av den samlende kraften som kinesiske tegn representerer, og dels på grunn av forskjellene i den politiske og sosiale utviklingen i Kina sammenlignet med Europa.

Etter oppløsningen av Romerriket ble Europa fragmentert i områder som ofte ble kjennetegnet av språket.

Gjennom en felles standard for skriftspråket kunne Kina beholde kulturell og politisk enhet innenfor et stort geografisk område i et helt annet omfang.

Dette har ført til at kineserne setter et klarere skille mellom skrift- og talespråk.

Drøyt to tusen år med et felles offisielt skriftspråk, som er opprettholdt selv i dag, og gjelder for alle dialekter.

Få tilbud nå!