FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra kroatisk

Hos Fasttranslator kan du bestille kroatiske oversettelser innenfor en rekke fagområder. Alle våre oversettere er profesjonelle yrkesoversettere med lang erfaring og bred ekspertise. Det er lett å få et gratis pristilbud – du trenger bare å klikke nedenfor, så får du det umiddelbart!

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Croatia_350.png

Kroatisk språk

Kroatisk er et sørslavisk språk som hører til den indoeuropeiske språkfamilien. Språket har mange likhetstrekk med serbisk og bosnisk, men har med tiden gjennomgått flere revisjoner. I løpet av 90-tallet kom en ny ordbok som i enda større grad skilte språket fra fotgjengerne. Kroatia har i nyere tid blitt et ettertraktet reisemål blant nordeuropeere, og med turismen kommer også behovet for tydelig kommunikasjon. Vi i Fasttranslator har all kompetansen du trenger for å navigere deg frem skriftlig i Kroatia, enten som bedrift eller som turist. Det er et samarbeid som kan spare deg for både tid og unødvendige kostnader.

Hva koster en oversettelse til kroatisk?

Våre kroatiske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.

Språkreform

Kroatisk ble i begynnelsen skrevet med det glagolittiske alfabetet og senere med det såkalte bosnisk-kyrilliske alfabetet. Til slutt gikk de helt over til latinsk skrift.

En språkreform i 1830 la grunnlaget for det nåværende kroatiske alfabetet som består av latinske bokstaver etter tsjekkisk modell. Bokstavene Dž, Nj og Lj, såkalte diagrafer, ble også innført i alfabetet. Diagrafene skal ses som enkeltbokstaver og skal alltid skrives sammen. Bokstaven Đ ble lagt til alfabetet litt senere.

Fonetikk og alfabet

Det kroatiske alfabetet ser slik ut:

A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

I kroatisk brukes det fonetisk skrift. Man staver alle ordene akkurat som de uttales. Dette var en språkreform som ble standardisert i Serbia og Kroatia på 1800-tallet.

Serbiske tekster skrives med det kroatiske alfabetet i de tilfellene man ønsker å bruke et latinsk alfabet i stedet for det kyrillisk-serbiske alfabetet.