FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra kurdisk

Fasttranslator har lenge vært et høyt foretrukkent oversettelsesbyrå for oversettelser mellom norsk og kurdisk. Vi har mange kurdiske morsmålsoversettere innen en rekke aktuelle fagområder.

Kurdiske dialekter

Kurdisk er offisielt språk i Kurdistan og Irak, og et etablert verdensspråk. Språket tilhører den iranske gruppen av språk som snakkes av om lag 85 millioner mennesker rundt om i verden.

I Kurdistan deles språket opp i to hoveddialekter:

  • Kurmanji som snakkes i nord og vest
  • Sorani som snakkes i sør og øst
  • De to kurdiske dialektene har i sin tur underdialekter:
  • Bahdini og zaza hører til kurmanji
  • Gorani og feyli (kermanshahi)
    tilhører sorani

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Kurdiske dialektoversettere

Oversetterbyrået Fasttranslator garanterer deg en kurdisk oversettelse av absolutt beste kvalitet. Vi har de dialektkunnskapene som kreves for en korrekt tekstbehandling av språk og fagterminologi.

For oss er det en selvfølgelighet at oversetteren har:

  • Målspråket som morsmål
  • Svært gode og dokumenterte kunnskaper i kildespråket
  • Relevant utdanning/erfaring innenfor det aktuelle emneområde.

Sorani og kurmanji – lokalisering

Vi har oversettere som kan oversette tekstene dine til og fra de kurdiske dialektene. Vi vet at det er viktig å bedømme teksten etter målgruppe, land og språkvariant.

Originalteksten skal alltid være så lik grunnteksten som mulig, og gjenspeile den samme følelsen som kildespråket. Når man oversetter tekster med hensyn til dialekt og andre lokalt påvirkende faktorer, kaller man det lokalisering. Dette er grunnen til hvorfor nettopp vi har vært så vellykkede på markedet. Dette kan vi!

Få tilbud nå!