FAST TRANSLATOR
Norge

Samisk oversettelse

Fasttranslator er ekspert på oversettelser fra norsk til samisk. Trenger du en avisartikkel, bruksanvisning eller domsavgjørelse oversatt? Vi har kompetansen. Våre samiske oversettere har fagkunnskap innen medisin, teknikk, jus og økonomi, bare for å nevne noe. For å sikre kvaliteten bruker vi bare morsmålsoversettere.

Kvalitet, raskt og rimelig

Alle oversettere som samarbeider med Fasttranslator er eksperter innen ett spesifikt fagområde. I vår frilaserdatabase har vi systematisert all kompetanse per fag- og språkekspertise og tilgjengelighet! Det betyr at vi enkelt kan finne rett oversetter for ditt oppdrag. Slik vet vi til enhver tid hvem som er tilgjengelig for oversettelser og hva slags kompetanse vi har innen for eksempel samisk. Alle oversettelser utføres raskt og oversettelsen får du til en rimelig penge.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Norwegian_350.png

Språk og dialekter

Nordsamisk og sørsamisk for eksempel, kan sammenlignes med islandsk og svensk. En som snakker nordsamisk har derfor problemer med å kommunisere med en som snakker sørsamisk. Samisk har heller ikke et felles skriftspråk. Til tross for det går de ulike språkvariantene under fellesnavnet samisk, som er et offisielt minoritetsspråk i Norge.

Ursamisk

Det sies at ursamisk ble født for 4000 år siden i det sentrale Russland, ved elvene Volga og Okas bredder. Når folket som bodde der begynte å vandre mot vest kom de i kontakt med flere andre språk, og moderne samisk bærer i dag tydelige preg av å ha vært i kontakt med de ulike språkgruppene.

Man finner låneord fra baltisk og uriransk som snakkes i Iran og Afghanistan. Ordet for ren, boazu er et eksempel på låneord fra uriransk.

Samiske uttrykk

I nordsamisk finnes det veldig spesifikke ord og uttrykk for natur og reindrift da det er en viktig del av samenes hverdagsliv:

•Ahtton – en situasjon der det finnes oversnødde spor og samtidig ferske spor der dyr eller mennesker befinner seg i øyeblikket.

•Lahppen luottat – spor av rein som har gått mellom trærne og beitet hengelav (til en viss grad også stamme- og greinlav)

•Oppas – snødekke urørt av dyr og mennesker

•Joavgan – spor på snø, dannet av snø i forbindelse med vind

•Muorragoaikkahat – tining og drypping fra trær som rammer jorda under

Vi på oversettelsesbyrået Fasttranslator har den kompetansen som kreves for å kunne dekke våre kunders behov når det kommer til oversettelse til, eller fra samisk.

Få tilbud nå!