FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser fra og til serbisk

Fasttranslator har lang erfaring med å levere oversettelser til og fra serbisk. Vi benytter kun yrkesoversettere med relevant erfaring og ekspertise innenfor sitt fagområde. Våre 4000 morsmålsoversettere kan derfor håndtere alle typer oppdrag raskt og effektivt.

Serbisk oversettelse

Trenger du hjelp med bokoversettelsen, oversettelsen av avtalen, avisartikler, finansrapporten, bruksanvisninger eller den daglige korrespondansen med forretningspartneren i Republikken Serbia? Fasttranslator har profesjonelle serbiske morsmåloversettere tilgjengelig for alle dine oversettelser.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png

Det serbiske språket

Serbisk tilhører den indoeuropeiske språkfamilien og er ett sørslavisk språk. Språket benytter både det kyrilliske og det latinske alfabetet, og skriftspråket er nært beslektet med nabospråkene bosnisk, montenegrinsk og kroatisk. Totalt snakker rundt 18 millioner mennesker serbisk. Vuk Karadžić er Serbias svar på Ivar Aasen, og på 1800-tallet skapte han et nytt skriftspråk basert på vest-serbiske dialekter. Det er dette språket som, etter oppløsningen av Jugoslavia i 1991, fikk status som offisielt språk i Serbia under navnet serbisk. Med sine 7 kasus og to potensielle alfabeter, er det lett å gå seg vill om man ikke har serbisk som morsmål. Heldigvis har Fasttranslator den nødvendige ekspertisen for å sikre god skriftlig kommunikasjon på serbisk, og er i tillegg svært effektive sammenlignet med andre aktører.

Profesjonelle oversettere innen serbisk-norsk og norsk-serbisk

Stadig flere bedrifter finner samarbeidspartnere i Serbia innen import/eksport og produksjon. Skal du stable et slik samarbeid på beina så er det viktig at kommunikasjonen går problemfritt. Fasttranslator hjelper deg med den daglige kommunikasjonen og oversetter dine forretningsbrev, bruksanvisninger og avtaler til serbisk. Hvis du samarbeider med oss, blir oversettelsen din et kvalitetsprodukt.

Serbiske oversettere – lokalisering

Stadig flere bedrifter oppdager de søreuropeiske landene som viktige samarbeidspartnere for import, eksport og produksjon. Problemfri forretningskommunikasjon er en forutsetning for gode forretningsforbindelser. Vi hjelper deg å kommunisere til og fra serbisk. Med serbiske oversettere bosatte i Serbia kan vi kalle oss lokaliseringseksperter. Kunnskapen til de serbiske oversetterne innenfor ulike fagområder bidrar også til vår sterke posisjon på markedet i dag.

Vi oversetter dine juridiske dokumenter, tekniske manualer, medisinske innholdsfortegnelser eller hva det nå enn er på en profesjonell måte. Vårt oversettelsesbyrå Fasttranslator tar hensyn til eventuelle særtrekk i språket. Hos oss får du et kvalitetsprodukt.

Få tilbud nå!