FAST TRANSLATOR
Norge

Oversettelser til og fra tigrinja

Fasttranslator leverer oversettelser mellom norsk og tigrinja til norske bedrifter og privatpersoner. Vi benytter oss utelukkende av utdannede morsmålsoversettere med relevant erfaring innen sitt fagfelt. Vi skreddersyr alle oppdrag etter ditt behov!

Språket tigrinja

Tigrinja er språket til den etniske gruppen tigray som tilhører det nordlige Etiopia og høylandet i Eritrea. Tigrinja har mye til felles med språket tigre, et språk som også tilhører den semittiske grenen av den afroasiatiske språkfamilien. Det gammeletiopiske språket geez er utgangspunktet for både tigrinja og tigre. Ettersom Tigrinja i dag kun benytter geez-alfabetet i sitt skriftspråk, blir geez-skrift kun referert til som etiopisk. Geez-skrift skrives fra venstre mot høyre og det antas at det ble utviklet fra et alfabet som ble brukt i det sørlige Arabia i oldtiden, og at det var beslektet med andre semittiske skriftsystemer. Den første tigrinjaspråklige personen kom til Norge i 1977, og den første norsk-tigrinjanske ordboken ble utgitt i 2008.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Projectmanagement_Happy customers_widht 300.png