FAST TRANSLATOR
Norge

Ukrainsk oversettelse?

Fasttranslator har bygd opp et verdensomspennende nettverk av profesjonelle oversettere. For din oversettelse til eller fra ukrainsk velger vi den best egnede oversetteren, tolken eller korrekturleseren. Oversetteren er morsmålstaler med spesialistkunnskap innen ditt emneområde. Vi har spesialister innen alle fagfelt fra jus, medisin, teknikk, markedsføring til finans.

Raskt og rimelig

Det ligger kanskje i navnet men Fasttranslator sørger alltid for rask levering. Men hurtighet går ikke på bekostning av kvaliteten. Alle oversettelser utføres nemlig av profesjonelle morsmålsoversettere, med fagekspertise inne ditt spesifikke emne. Da vet du at kvaliteten alltid er toppklasse. Fasttranslator tilbyr i tillegg kvalitetsoversettelser til en rimelig penge. Prøv oss da.

Få tilbud nå!

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Culture Illustrations\Ukraine-01_300.png

Det ukrainske språket

Ukrainsk, sammen med russisk og hviterussisk, utgjør de østslaviske språkene. Språket er morsmål for de om lag 45 millioner innbyggerne i Ukraina, og har status som nasjonens offisielle språk. Landet har opp gjennom årene vært underlagt flere andre land, og dette har naturligvis påvirket språket i stor grad. Ukrainsk inneholder blant annet flere tilpasninger av polske ord og uttrykk, fra tiden da deler av landet var underlagt Polen. Ukrainsk skrives med det kyrilliske alfabetet, og på tross av likhetene med russisk, skiller ukrainsk seg ut med sin såkalte g til h-overgang.

Oversettelser til og fra ukrainsk?

Fasttranslator har omfattende erfaring med å oversette mellom norsk og ukrainsk. Vi bistår både næringslivet og privatpersoner med oversettelsesbehov innen en rekke aktuelle fagfelt. Ingen oppdrag er for små eller for store, så bare klikk nedenfor for en uforpliktende vurdering!

Få tilbud nå!